สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
ประชุมพนักงานจ้างเหมาบริการ
ประกาศเมื่อ 2023-05-16 15:45:51น.
จำนวนผู้เข้าชม : 20 คน
 

วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 15.00 น. นางวนิดา พิมอุบล รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานการประชุม พนักงานจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมโนรี อาคารพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ