สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
เปิดพื้นที่การเรียนรู้สมัยใหม่ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
ประกาศเมื่อ 2023-05-23 11:44:39น.
จำนวนผู้เข้าชม : 111 คน

 วันอังคาร ที่ 23 พฤษภาคม 2566นางวนิดา พิมอุบล รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย ข้าราชการและพนักงานราชการ ร่วมจัดนิทรรศการ เปิดพื้นที่การเรียนรู้สมัยใหม่ ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา (ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพ)