สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
เที่ยวเพลินใจ....เที่ยวหว้ากอ
ประกาศเมื่อ 2023-05-25 11:05:17น.
จำนวนผู้เข้าชม : 113 คน

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 นางวนิดา พิมอุบล รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้งานประชาสัมพันธ์และการตลาด เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและบริการ ให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวก พร้อมให้ความรู้ แก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยี่ยมชม ณ อาคารพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ อาคารดาราศาสตร์และอวกาศ ซึ่งเปิดให้บริการทุกวันเวลา 09.00 - 16.00 น.