สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
วันพุธครึกครื้น คณะเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ ณ หว้ากอ
ประกาศเมื่อ 2023-09-20 14:16:03น.
จำนวนผู้เข้าชม : 47 คน

วันพุธที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2566 นางวนิดา พิมอุบล รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้งานประชาสัมพันธ์และการตลาด เจ้าหน้าที่กลุ่มพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและบริการ ให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวก พร้อมให้ความรู้ แก่คณะครู และนักเรียน จากโรงเรียนบ้านหนองกา จ.ประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 127 คน และโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร จำนวน 48 คน รวมทั้งหมด จำนวน 175 คน ณ อาคารพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ อาคารดาราศาสตร์และอวกาศ เพื่อเพิ่มพูนทักษะการเรียนรู้ และประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียน