สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
ค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม @ WAGHOR
ประกาศเมื่อ 2023-09-22 14:18:51น.
จำนวนผู้เข้าชม : 47 คน

นางวนิดา พิมอุบล รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและบริการ เจ้าหน้าที่ และครูผู้สอน จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม หลักสูตร 3 วัน 2 คืน แก่คณะครู และนักเรียน จากโรงเรียนวัดท่าเกวียน จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวนนักรียน 112 คน และคณะครู 6 คน ระหว่างวันที่ 20 - 22 กันยายน พ.ศ. 2566 ซึ่งนักเรียนเข้าศึกษาเรียนรู้ฐานการเรียนรู้พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ ฐานการเรียนรู้ระบบนิเวศ & โลกเรา ขุนเขา และทะเล ฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ฐานการเรียนรู้ทรัพจากแผ่นดิน กิจกรรมสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรมดาราศาสตร์ กิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ กิจกรรมดูนก และกิจกรรมนันทนาการ โดยได้รับความรู้ เพิ่มพูนทักษะ กระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ ของกิจกรรมค่ายหว้ากอเป็นที่เรียบร้อยแล้ว