สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
คณะเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ ณ หว้ากอ
ประกาศเมื่อ 2023-09-22 15:05:57น.
จำนวนผู้เข้าชม : 66 คน

วันศุกร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2566 นางวนิดา พิมอุบล รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้ งานประชาสัมพันธ์และการตลาด เจ้าหน้าที่กลุ่มพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและบริการ ให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวก พร้อมให้ความรู้ แก่คณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนบ้านหนองเตาปูน จำนวน 32 คน โรงเรียนบ้านปรือน้อย จำนวน 77 คน จ.ประจวบคีรีขันธ์ และโรงเรียนวัดนิยมธรรมวราราม จ.นครปฐม จำนวน 89 คน รวมทั้งหมดจำนวน 198 คน ณ อาคารพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ อาคารดาราศาสตร์และอวกาศ