สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
คณะเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ ณ หว้ากอ
ประกาศเมื่อ 2023-09-23 13:59:11น.
จำนวนผู้เข้าชม : 64 คน

วันเสาร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2566 นางวนิดา พิมอุบล รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้ งานประชาสัมพันธ์และการตลาด ให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวก พร้อมให้ความรู้ แก่คณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนบ้านเนินดินแดง จำนวน 62 คน โรงเรียนบ้านสามร้อยยอด จำนวน 181 คน จ.ประจวบคีรีขันธ์ และโรงเรียนสวีวิทยา จ.ชุมพร จำนวน 372 คน รวมทั้งหมดจำนวน 615 คน ณ อาคารพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ