สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
ทัศนศึกษา หาความรู้ ณ หว้ากอ
ประกาศเมื่อ 2023-09-26 15:53:04น.
จำนวนผู้เข้าชม : 59 คน

 วันอังคารที่ 26 กันยายน 2566 นางวนิดา พิมอุบล รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายงานประชาสัมพันธ์และการตลาด เจ้าหน้าที่กลุ่มพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ ให้การต้อนรับและนำชม คณะครูและนักเรียน โรงเรียนประชาพัฒนา จังหวัดชุมพร โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)กรุงเทพมหานคร รวมจำนวนทั้งสิ้น 95 คน เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์และเรียนรู้จากสถานที่จริง