สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
คณะเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ ณ หว้ากอ
ประกาศเมื่อ 2023-09-27 15:00:22น.
จำนวนผู้เข้าชม : 61 คน

วันพุธที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2566 นางวนิดา พิมอุบล รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้ งานประชาสัมพันธ์และการตลาด เจ้าหน้าที่กลุ่มพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและบริการ ให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวก พร้อมให้ความรู้ แก่คณะครูและนักเรียน จากโรงเรียนบ้านทุ่งไทร จำนวน 38 คน โรงเรียนอานันท์ 40 จ.ประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 60 คน โรงเรียนวัดโพธิ์ลอย จำนวน 119 คน และโรงเรียนบ้านซ่อง (ประชากรบำรุง) จ.เพชรบุรี จำนวน 169 คน รวมทั้งหมด จำนวน 386 คน ณ อาคารพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ และอาคารดาราศาสตร์และอวกาศ