สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
ภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 19
ประกาศเมื่อ 2023-11-17 16:13:11น.
จำนวนผู้เข้าชม : 30 คน

 วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2566 นางวนิดา พิมอุบล รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายข้าราชการและพนักงานราชการ ให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวก และจัดกิจกรรมฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 19 ให้แก่คณะครูและนักเรียน โรงเรียนเศรษฐพาณิชวิทยา และโรงเรียนบ้านหนองปุหลก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รวมจำนวน 85 คน ณ อาคารฟากฟ้า หว้ากอ เพื่อเพิ่มพูนทักษะการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์