สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
โรงเรียนอุดมศึกษา จ. ประจวบคีรีขันธ์ เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ ณ หว้ากอ
ประกาศเมื่อ 2023-11-18 13:26:09น.
จำนวนผู้เข้าชม : 22 คน

วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 นางวนิดา พิมอุบล รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้งานการตลาดและประชาสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวก พร้อมให้ความรู้ แก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนอุดมศึกษา จ.ประจวบคีรีขันธ์ นักเรียนจำนวน 60 คน และครูผู้ควบคุม จำนวน 10 คน รวมจำนวนทั้งหมด 70 คน ณ อาคารพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ