สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
ดำเนินการเตรียมพื้นที่ เพื่อใช้จัดกิจกรรมเนื่องในวันดินโลก ปี 2566 ณ พื้นที่พระราชทาน 6 ไร่
ประกาศเมื่อ 2023-11-20 14:35:16น.
จำนวนผู้เข้าชม : 22 คน

วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 นางวนิดา พิมอุบล รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย สำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และเจ้าหน้าที่ อวจ. ร่วมดำเนินการเตรียมพื้นที่ ณ พื้นที่ พระราชทาน 6 ไร่ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันดินโลก ปี 2566 ซึ่งตรงกับวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี ณ พื้นที่พระราชทาน 6 ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่โครงการพัฒนาที่ดินพระราชทาน เพื่อสาธิตเกษตรธรรมชาติ บนพื้นฐานการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง