สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
สำรวจฐานการเรียนเตรียมพร้อมให้บริการ
ประกาศเมื่อ 2023-11-20 14:37:54น.
จำนวนผู้เข้าชม : 23 คน

 วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. นางวนิดา พิมอุบล รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการนิเทศ ร่วมนิเทศฐานการเรียนรู้พระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย ฐานเปิดโลกคอมพิวตอร์ และฐานทรัพย์จากแผ่นดินและสวนหิน เพื่อสำรวจความพร้อมของสถานที่และนิทรรศการ ในการเตรียมให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมายต่อไป