สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
ค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม @ WAGHOR
ประกาศเมื่อ 2024-02-14 15:24:27น.
จำนวนผู้เข้าชม : 40 คน

นางวนิดา พิมอุบล รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและบริการ เจ้าหน้าที่ และครูผู้สอน จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม หลักสูตร 3 วัน 2 คืน แก่คณะครู และนักเรียน จากโรงเรียนห้วยยอด จังหวัดตรัง จำนวนนักรียน 67 คน และคณะครู 4 คน ระหว่างวันที่ 12 - 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ซึ่งนักเรียนเข้าศึกษาเรียนรู้ฐานการเรียนรู้พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ ฐานการเรียนรู้พื้นที่ชุมน้ำ ฐานการเรียนรู้ระบบนิเวศ & โลกเรา ขุนเขา และทะเล ฐานการเรียนรู้ดาราศาสตร์และอวกาศ กิจกรรมดาราศาสตร์ กิจกรรมดูนก และสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 โดยได้รับความรู้ เพิ่มพูนทักษะ กระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ ของกิจกรรมค่ายหว้ากอเป็นที่เรียบร้อยแล้ว