สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนา อวจ.
ประกาศเมื่อ 2024-02-15 15:33:58น.
จำนวนผู้เข้าชม : 36 คน

วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 15.00 น. นางวนิดา พิมอุบล รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนา อวจ. ปี พ.ศ. 2566-2570 ณ ห้องประชุมมุกประดิษฐ์ อาคารพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ