สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
คณะเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ ณ หว้ากอ
ประกาศเมื่อ 2024-02-16 14:00:02น.
จำนวนผู้เข้าชม : 45 คน

วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 นางวนิดา พิมอุบล รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้งานประชาสัมพันธ์และการตลาด และเจ้าหน้าที่กลุ่มพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ ให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวก พร้อมให้ความรู้ แก่คณะครู และนักเรียน โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย พัทลุง จ.พัทลุง จำนวน 30 คน และโรงเรียนบ้านมาบยางพร จ.ระยอง จำนวน 86 คน รวมทั้งหมด จำนวน 116 คน ณ อาคารพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ เพื่อเพิ่มพูนทักษะการเรียนรู้ และประสบการณ์นอกห้องเรียน