สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
ค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม @ WAGHOR
ประกาศเมื่อ 2024-02-17 11:41:41น.
จำนวนผู้เข้าชม : 32 คน

นางวนิดา พิมอุบล รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและบริการ เจ้าหน้าที่ และครูผู้สอน จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม หลักสูตร 3 วัน 2 คืน แก่คณะครู และนักเรียน จากโรงเรียนวิสุทธรังษี จังหวัดกาญจนบุรี จำนวนนักรียน 123 คน และคณะครู 6 คน ระหว่างวันที่ 15 - 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 ซึ่งนักเรียนเข้าศึกษาเรียนรู้ฐานการเรียนรู้พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ ฐานการเรียนรู้พื้นที่ชุมน้ำ ฐานการเรียนรู้ระบบนิเวศ & โลกเรา ขุนเขา และทะเล ฐานการเรียนรู้พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย กิจกรรมดาราศาสตร์ กิจกรรมดูนก และกิจกรรมนันทนาการ และสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 โดยได้รับความรู้ เพิ่มพูนทักษะ กระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ ของกิจกรรมค่ายหว้ากอเป็นที่เรียบร้อยแล้ว