สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
คณะเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ ณ หว้ากอ
ประกาศเมื่อ 2024-02-18 12:40:05น.
จำนวนผู้เข้าชม : 31 คน

วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 นางวนิดา พิมอุบล รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้งานประชาสัมพันธ์และการตลาด ให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวก พร้อมให้ความรู้ แก่คณะโรงเรียนพุทธโกศัยวิทยา จ.แพร่ จำนวน 80 รูป ณ อาคารพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ