สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
ร่วมกิจกรรมรวมพลังแสดงความจงรักภักดี แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ประกาศเมื่อ 2024-02-19 11:47:35น.
จำนวนผู้เข้าชม : 26 คน

วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เวลา 08.00 น. นางวนิดา พิมอุบล รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยนายกรณิศ โอภาสพินิจ ครู นายสมพงษ์ เจริญชื่น ลูกจ้างประจำ และนายพงษ์ศักดิ์ สินทวี พนักงานราชการ เข้าร่วมกิจกรรมรวมพลังแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีนายกิตติพงศ์ สุขภาคกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธี ณ บริเวณลานพิธีอเนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์