สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
ร่วมแสดงความจงรักภักดีและจิตอาสาพัฒนาพื้นที่พระราชทาน
ประกาศเมื่อ 2024-02-20 11:26:55น.
จำนวนผู้เข้าชม : 35 คน

 วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นางวนิดา พิมอุบล รองผู้อำนวยการรักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และบุคลากร อวจ. พร้อมกันสวมเสื้อสีม่วงร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรอินทรีย์ (พื้นที่พระราชทาน 6 ไร่) เพื่อรวมพลังแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเตรียมความพร้อมให้บริการแก่กลุ่มเป้าหมายต่อไป