สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
พฤหัสบดีครึกครื้น คณะเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ ณ หว้ากอ
ประกาศเมื่อ 2024-02-22 14:43:17น.
จำนวนผู้เข้าชม : 44 คน

วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 นางวนิดา พิมอุบล รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์และการตลาด เจ้าหน้าที่กลุ่มพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและบริการ ให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวก พร้อมให้ความรู้ แก่คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านโปร่งเกตุ จ.เพชรบุรี จำนวน 96 คน โรงเรียนบ้านร่องเจริญ จ.ราชบุรี จำนวน 75 คน สำนักงานเทศบาลตำบลพระแท่นทอง จ.กาญจนบุรี จำนวน 200 คน โรงเรียนวัดหูรอ จ.ชุมพร จำนวน 100 คน และสำนักงานศูนย์ติดตามและสั่งการเพื่อแก้ไขปัญหาสถานการณ์ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ส่วนกองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร จำนวน 100 คน รวมทั้งหมด จำนวน 571 คน ณ อาคารพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ และอาคารดาราศาสตร์และอวกาศ