สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
สุดสัปดาห์ทัศนศึกษา ณ หว้ากอ
ประกาศเมื่อ 2024-02-23 15:25:58น.
จำนวนผู้เข้าชม : 33 คน

 วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 นางวนิดา พิมอุบล รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายงานประชาสัมพันธ์และการตลาด เจ้าหน้าที่กลุ่มพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและบริการ ให้การต้อนรับและนำชม อาจารย์และนักศึกษา คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ครูและนักเรียน โรงเรียนวัดพิชัยยาราม จังหวัดชุมพร รวมจำนวน 297 คน เข้าชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ อาคารดาราศาสตร์ และอวกาศ เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์และเรียนรู้จากสถานที่จริง