สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดงาน สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567
ประกาศเมื่อ 2024-06-04 10:19:09น.
จำนวนผู้เข้าชม : 31 คน

วันอังคารที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. อวจนางวนิดา พิมอุบล รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมมุกประดิษฐ์ อาคารพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ