สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
ค่ายวิทย์ฯ เทศบาลตำบลหลักห้า สมุทรสาคร รุ่นที่ 1
ประกาศเมื่อ 2024-06-07 11:08:43น.
จำนวนผู้เข้าชม : 28 คน

 นางวนิดา พิมอุบล รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายงานกิจกรรมค่าย กลุ่มส่งเสริมและบริการ จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สำนักงานเทศบาลตำบลหลักห้า จังหวัดสมุทรสาคร รุ่นที่ 1 โดยจัดให้ศึกษากิจกรรมดาราศาสตร์ ดูนก การแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) นันทนาการ ศึกษาฐานการเรียนรู้ดาราศาสตร์และอวกาศ วิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ทรัพย์จากแผ่นดิน เปิดโลกพลังงาน พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ ระบบนิเวศ พื้นที่ชุ่มน้ำ อุทยานการศึกษาพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย (ร.4) นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 123 คน ครูผู้ควบคุม จำนวน 23 คน โดยกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 - 7 มิถุนายน 2567 ณ ค่ายพักแรม 2