สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
อบรมเชิงปฏิบัติการพิพิธภัณฑ์และบริการผู้เข้าชม
ประกาศเมื่อ 2024-06-08 10:07:16น.
จำนวนผู้เข้าชม : 28 คน

 างวนิดา พิมอุบล รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการพิพิธภัณฑ์และบริการผู้เข้าชม (Museum Visitor Services) ณ ห้องประชุมยูเรก้า อาคารสำนักงาน องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เมื่อวันที่ 6 - 7 มิถุนายน 2567