สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
งานรัฐพิธีวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคต ร.8
ประกาศเมื่อ 2024-06-09 11:32:14น.
จำนวนผู้เข้าชม : 23 คน

 วันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2567 นางวนิดา พิมอุบล รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมาย นางสาวณัฐนันท์พร จารุพัฒน์ ครู นายเตชินท์ สว่างแวว นายณัฐพล ร่มแก้ว นางวันเพ็ญ ผ่องแผ้ว พนักงานราชการ ร่วมงานรัฐพิธีวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคต “พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร” บริเวณลานอเนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์