สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
ค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม @ WAGHOR
ประกาศเมื่อ 2024-07-02 14:39:26น.
จำนวนผู้เข้าชม : 89 คน

นางวนิดา พิมอุบล รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและบริการ เจ้าหน้าที่ และครูผู้สอน จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม หลักสูตร 2 วัน 1 คืน แก่คณะครู และนักเรียน โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก จังหวัดกาญจนบุรี จำนวนนักรียน 40 คน และคณะครู 6 คน ระหว่างวันที่ 1 - 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 ซึ่งนักเรียนเข้าศึกษาเรียนรู้ฐานการเรียนรู้พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ ฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ ฐานการเรียนรู้ดาราศาสตร์และอวกาศ กิจกรรมดาราศาสตร์ และกิจกรรมดูนก และสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 โดยได้รับความรู้ เพิ่มพูนทักษะ กระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ ของกิจกรรมค่ายหว้ากอเป็นที่เรียบร้อยแล้ว