สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
ร่วมพิธีรับขบวนเชิญน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ขันสาครและที่ตักน้ำ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
ประกาศเมื่อ 2024-07-07 15:30:29น.
จำนวนผู้เข้าชม : 22 คน

 วันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.00 น. นางวนิดา พิมอุบล รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมาย นางสาวรัตนา ผเด็จพล ครูชำนาญการพิเศษ นายสุรกิจ บุญเกษ นายจักรกฤษ กรุดทอง และนางสาวอภิรดี ชูผล พนักงานราชการ ร่วมพิธีรับขบวนเชิญน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ขันสาครและที่ตักน้ำ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 พระอุโบสถวัดคลองวาฬ พระอารามหลวง อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์