สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
ร่วมพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์
ประกาศเมื่อ 2024-07-08 15:31:08น.
จำนวนผู้เข้าชม : 29 คน

 นางวนิดา พิมอุบล รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมาย นายองค์การ เกตุแก้ว ครูผู้ช่วยนายทศพล หอมแม้น และนางสาวบารณี บำรุง พนักงานราชการ ร่วมพิธีเสกน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 พระอุโบสถวัดคลองวาฬ พระอารามหลวง อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อค่ำวันอาทิตย์ที่ 7 กรกฎาคม 2567