สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
ค่ายวิทย์ฯ โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง
ประกาศเมื่อ 2024-07-09 16:25:07น.
จำนวนผู้เข้าชม : 23 คน

 นางวนิดา พิมอุบล รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายงานกิจกรรมค่าย กลุ่มส่งเสริมและบริการ จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนสภาราชินี จังหวัดตรัง โดยจัดให้ศึกษากิจกรรมดาราศาสตร์ ดูนก การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ศึกษาฐานการเรียนรู้ดาราศาสตร์และอวกาศ วิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ เปิดโลกพลังงาน และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 112 คน ครูผู้ควบคุม จำนวน 6 คน โดยกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2567 ณ ค่ายพักแรม 2