สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
อวจ. ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการขับเคลื่อน งานส่งเสริมการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ประกาศเมื่อ 2024-07-09 16:29:47น.
จำนวนผู้เข้าชม : 18 คน

 นางวนิดา พิมอุบล รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแนวทางการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ระหว่างวันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2567 เพื่อรับฟังชี้แจงผลการดำเนินงานตามจุดเน้นการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเรียนรู้ของกรมส่งเสริมการเรียนรู้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยวันที่ 8 กรกฎาคม 2567 นายธนากร ดอนเหนือ อธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เป็นประธานในพิธีเปิด และวันที่ 9 กรกฎาคม 2567 ว่าที่ร้อยเอก วิสาร ปัญญชุณห์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ เป็นประธานในพิธีปิด ณ ห้องประชุมปรินซ์บอลรูม 1 (ชั้น 11 อาคาร 1) โรงแรมปรินซ์พาเลช มหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร