สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
รอง อวจ. กล่าวต้อนรับ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา สกร. ระดับพื้นที่ “ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตและสังคม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ประกาศเมื่อ 2024-07-10 13:26:30น.
จำนวนผู้เข้าชม : 19 คน

วันพุธที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 น. นางวนิดา พิมอุบล รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กล่าวต้อนรับ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา สกร. ระดับพื้นที่ “ด้านการใช้และอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตและสังคม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 7 ทีม ดังนี้ 1.ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอทับสะแก 2.ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอปราณบุรี 3.ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอหัวหิน 4.ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอสามร้อยยอด 5.ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอกุยบุรี 6.ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอเขาย้อย 7.ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ อำเภอพะโต๊ะ ณ บริเวณอาคารดาราศาสตร์และอวกาศ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์