สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
ผลการตัดสิน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา สกร. ระดับพื้นที่ “ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตและสังคม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
ประกาศเมื่อ 2024-07-10 15:56:38น.
จำนวนผู้เข้าชม : 27 คน

วันพุธที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2567 นางวนิดา พิมอุบล รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มอบหมายให้ คณะกรรมการตัดสินผลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา สกร. ระดับพื้นที่ “ด้านการใช้และอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตและสังคม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีทีมเข้าร่วมประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ฯ จำนวน 7 ทีม ผลการตัดสิน ดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสามร้อยยอด รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอพะโต๊ะ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอทับสะแก ณ บริเวณอาคารดาราศาสตร์และอวกาศ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์