สอบถามและจองค่ายหว้ากอ
อวจ. ประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ประถมศึกษาตอนปลาย ระดับพื้นที่
ประกาศเมื่อ 2024-07-10 16:07:39น.
จำนวนผู้เข้าชม : 20 คน

 วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.10 น. นางวนิดา พิมอุบล รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับ คณะกรรมการตัดสิน และคณะผู้เข้าประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับประถมศึกษา ตอนปลาย ระดับพื้นที่ เพื่อค้นหาตัวแทนเข้าประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับประเทศ ในงานสัปดาวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษาร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 7 ทีม ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศคือ โรงเรียนบ้านโป่งกะสัง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โรงเรียนบ้านหนองซอ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โรงเรียนบ้านไร่บน และรางวัลชมเชย โรงเรียนวัดทุ่งประดู่ โรงเรียนบ้านราษฎร์ประสงค์ โรงเรียนบ้านทางหวาย โรงเรียนพัฒนาประชานุเคราะห์ ณ อาคาร FUN SCIENCE อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์