ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :

ป้องกันแชมป์ประกวดกระทงเทศบาลคลองวาฬ
หว้ากอเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านลอยกระทง
อวท.ต้อนรับข้าราชการใหม่จาก กศน.ท่าชนะ
หว้ากอร่วมจัดกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้
ผอ.อวท.พบปะภาคีเครือข่ายเทศบลตำบลคลองวาฬ
ผอ.อวท.สักการะร.4 เพื่อความเป็นศิริมงคลก่อนเริ่มต้นในการทำงาน
ผอ.อวท.ถวายอาหารเพลเจ้าอาวาสวัดคลองวาฬ พระอารามหลวง
ผอ.อวท.คนใหม่พบปะบุคลากรหว้ากอก่อนเริ่มงานวันแรก
เทศกาลภาพยนตร์วิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 11
พิธีประกาศสัจจะวาจาร่วมมือ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
ประชุมส่วนส่งเสริมและบริการ
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเทศกาลภาพยนตร์เพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 11
หว้ากอจัดพิธีปล่อยปลาคืนสู่ทะเล
พิธีวางพวงมาลา วันคล้ายวันสวรรคต ร.4
หว้ากอจัดพิธีบวงวรวง รัชกาลที่ 4 ก่อนงานเกษียณอายุราชการ
พิธีงานเปิดสะพานพิธีงานเปิดสะพาน"สราญวิถี"
กิจกรรมเนื่องในวันอนุรักษ์ทะเลโลก ประจำปี 2558
วันทะเลโลก วันแห่งการอนุรักษ์ทะเลทุกแห่งในโลก
กิจกรรมวิทยาศาสตร์ในงาน "วันที่ระลึกสากลแห่งการเรียนรู้หนังสือ" ประจำปี 2558
รายการ GOOGO ช่อง วอยซ์ ทีวี
1 2 3 4 ... ถัดไป »