ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :

พิธีเปิดสถานีตำรวจภูธรคลองวาฬ
วันคล้ายวันสถาปนาครบรอบปีที่ 22 หว้ากอ
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ประจำปี 2558
พิธีมอบเกียรติบัตรบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2558
กิจกรรมรณรงค์ปลูกต้นไม้ชายหาด เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก
รณรงค์วันสิ่งแวดล้อมโลกเก็บขยะพัฒนาชายหาดหว้ากอ
การประชุมข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้าง อวท.
Morning Talk รวมพลข้าราชการไทย ลดใช้พลังงาน
ชี้แจงเรื่องร้องทุกข์ของประชาชนกรณีพระไพศาล พูลสวัสดิ์
รณรงค์เก็บขยะรอบรั้วหว้ากอ
5 มิถุนายน 2015 วันสิ่งแวดล้อมโลก
พิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการนำชมสู่อาเซียน
พิธีปิดค่ายคืนความสุข สนุกกับค่านิยม 12 ประการ
ค่ายคืนความสุข สนุกกับค่านิยม 12 ประการ
ประชุมบุคลากร อวท.ประจำเดือนพฤษภาคม 2558
บรรยากาศการทำกิจกรรมการอบรมพัฒนาครู กศน.
สนุกกับกระบวนการวิทย์ สร้างนักคิดครู กศน.
พิธีปิดค่ายการพัฒนาครู กศน. ด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
พิธีเปิดการอบรมครู กศน.
พิธีปิดค่ายอาสาพัฒนาหว้ากอ
1 2 3 4 ... ถัดไป »