ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอต้อนรับน้องๆสภาราชินี จังหวัดตรัง
โรงเรียนบ้านเทศบาล 1 บ้านตาลเจ็ดยอด เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ
สภาราชินี จังหวัดตรัง กลางคืนดูดาว ตอนเช้าดูนก
World Ocean Day วันทะเลโลก
กระตุ้นจิตสำนึกให้คนทั้งโลกหันมาใส่ใจ ร่วมกันอนุรักษ์ท้องทะเล
กองยุทธศาสตร์และแผนงานกระทรวงการพัฒนาสังคมฯเยี่ยมชมหว้ากอ
หว้ากอให้ความรู้ด้านดาราศาสตร์และอวกาศโรงเรียนสาธุกรารวิทยาประจวบฯ
โรงเรียนบ้านน้ำอ้อ จังหวัดน่านศึกษาฐานการเรียนรู้ อุทยานฯ หว้ากอ
อุทยานฯ หว้ากอ ปล่อยสัตว์น้ำเนื่องในวันอนุรักษ์ทะเลโลก
อุทยานฯ หว้ากอ รับคณะจากโรงเรียนธาราบรรพต จังหวัดน่าน
ชาวหว้ากอร่วมโครงการนุ่งซิ่นแต่งไทยไปวัดหรือปฎิบัติงาน
การเดินทางคือการเรียนรู้หว้ากอรับคณะบ้านหนองคร้า
ประชุมหารือเตรียมการดำเนินงานภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ครั้งที่ 12
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ต้อนรับคณะจากโรงเรียนบดินเดชาสิงห์สิงหเสนี
หว้ากอร่วมกับสนง.กศน.ประจวบฯ จัดกิจกรรมสร้างมนุษย์สัมพันธ์
โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในโครงการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงานทดแทน
โรงเรียนวัดเทพชุมนุม จ.สงขลา เข้าศึกษาฐานการเรียนรู้โลกอนาคต
โรงเรียนดาราสมุทร ภูเก็ต เยี่ยมชมอาคารดาราศาสตร์และอวกาศ
หว้ากอนำชมกิจกรรมดาราศาสตร์และอวกาศโรงเรียนวัดราษฎร์ จ.นครศรีฯ
บริษัท เอซี แมนเนจเม้นท์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เยี่ยมชมหว้ากอ
1 2 3 4 ... ถัดไป »