ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :

อวท.ร่วมกับกรมสรพพสามิตรร่วมทำดอกไม้จันทน์ ถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวง ร.9
คอลัมน์หมายเลข 7 ตรวจสอบ 4 โครงการ ภายในอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเหล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
การอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและการพูดเพื่อการประชาสัมพันธ์
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา กศน. ประจำปีงบประมาณ 2560
คณะสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอตรวจประเมินเพื่อต่ออายุรับรองมาตรฐานแหล่งท่องเที่ยว
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานศึกษาดูงานเพื่อเตรียมการจัดตั้งศูนย์ระดับภูมิภาคของซีมีโอด้าด้านสะเต็ม
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2560
อุทยานฯ หว้ากอ ให้การต้อนรับคณะจาก อพวช.
จ.ประจวบคีรีขันธ์จัดโครงการสร้างสภาพแวดล้อมเพื่อป้องกันยาเสพติด
วันคล้ายวันครบรอบสถาปนา ๒๘ ปี หว้ากอ
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ ตามโครงการหว้ากอสัญจร ON SCIENCE โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุ
5 มิถุนายน วันสิ่งแวดล้อมโลก World Environment Day
อุทยานฯ หว้ากอ จัดกิจกรรมสนับสนุนช่วง "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
อุทยานฯ หว้ากอ ต้อนรับปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
อุทยานฯ หว้ากอ ประชุมส่วนราชการประจำเดือนพฤศภาคม 2560
โครงการ"อบรมโครงงานวิทยาศาสตร์ในรูปแบบ Stem education"
นักเรียนจ่าอากาศ เหล่าทหารสื่อสารศึกษาดูงานหว้ากอ
อุทยานฯ หว้ากอ จัดอบรมครู กศน. ด้วยระบบทางไกล สะเต็มศึกษา ระดับประถมศึกษา
รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
อุทยานฯ หว้ากอ จัดอบรมครู กศน. ด้วยระบบทางไกล สะเต็มศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
1 2 3 4 ... ถัดไป »