ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :

อุทยานฯ หว้ากอ ร่วมรำลึกสดุดีวีรชน8ธันวากองบินน้อยที่5
อุทยานฯ หว้ากอ จัดกิจกรรมเทศกาลฉายภาพยนตร์โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแพรกตะคร้อ
อุทยานฯ หว้ากอ จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึก อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
อุทยานฯ หว้ากอ ต้อนรับคณะจากโรงเรียนห้วยพลูพิทยา เชียงราย
โรงเรียนคุระบุรี อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา เยี่ยมชมอาคารพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ
อุทยานฯ หว้ากอ จัดกิจกรรมฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ให้แก่โรงเรียนบ้านคีรีล้อม
อุทยานฯ หว้ากอ ออกกำลังกาย เพื่อคลายเครียดแก้ความเหนื่อยล้า จากการทำงาน
อุทยานฯ หว้ากอ จัดกิจกรรมฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ให้แก่โรงเรียน ชัยเกษมวิทยา
โรงเรียนวัดบางสวรรค์ จ.สุราษฎร์ธานี ศึกษาธรมมชาติของนก
กิจกรรมฐานการเรียนรู้คอมพิวเตอร์เปิดให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนวัดบางสวรรค์ จ.สุราษฎร์ธานี
ชาวมะกันไอเดียแจ่มใช้พลาสติกทิ้งแล้วสร้าง ‘เรือ’ ก่อนส่งมอบให้อุทยานฯ หว้ากอ
อุทยานฯ หว้ากอ จัดกิจกรรมฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ให้แก่โรงเรียนมัธยมสาธุการวิทยา
กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี ประกาศความจงรักภักดีและร่วมกันน้อมรำลึกถึง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
โรงเรียนวัดท่าหิน(ดรุณศึกษา) จังหวัดชุมพร ศึกษาดูงานหว้ากอ
อุทยานฯ หว้ากอ จัดประชุมข้าราชการและพนักงานราชการประจำเดือนพฤศจิกายน 2559
โรงเรียนดุสิตวิทยา จ.ราชบุรี ดูนกที่หว้ากอ
คณะโรงเรียนบ้านทุ่งช้าง จังหวัดน่านเยี่ยมชมอาคารพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ
โรงเรียนบ้านในห้วย จังหวัดชุมพร เข้าร่วมกิจกรรมฉายภาพยนตร์วิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 12
อุทยานฯ หว้ากอ ประชุมเตรียมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560
ทดสอบการทำ STEM ,hologram และเครื่องร่อนโดรน
1 2 3 4 ... ถัดไป »