ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :

สืบสานประเพณีรดนำดำหัว ย้อนยุคช่วงสงกรานต์
ประชุมบุคลากร ประจำเดือนเมษายน 2561
พิธีปิดโครงการ อบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการบริหารจัดการขยะมูลฝอ
พิธีเปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
การประชุมบุคลากร ประจำเดือนมีนาคม 2561
สะต็มศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
สุดอบอุ่น ชาวหว้ากอร่วมแต่งชุดไทย ทำบุญถวายพระเพล
รมว.ศธ. พร้อมด้วย รมว.วท. ตรวจพื้นที่จัดงานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
การประชุมจัดงานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติ ร.4
สรุปประเด็นประชุมร่วมกันระหว่างกระทรวงศึกษาและกระทรวงวิทย์
อวท.เตรียมจัดงานครบรอบ 150 ปี สุริยุปราคาเต็มดวง ณ หว้ากอ
ผอ.อวท.กล่าวเปิดค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่ประเมินหว้ากอ
หว้ากอรับการตรวจประเมินชุมชนไร้ถังขยะ
กิจกรรม"วิทย์สู่ชุมชน ครั้งที่ 2" สะพานสราญวิถี
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาครั้งที่ 3/2561
โครงการประชุมระดมความคิดเห็นในการพัฒนา อวท.
โครงการคัดแยกขยะแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2561
"โครงการบ้านน้ำใจคืนความสุขสู่ลูก สพฐ" ปี 2560
ปรากฏการณ์ ‘พระจันทร์สีเลือด’ จันทรุปราคาเต็มดวงครั้งแรกของปี’61
1 2 3 4 ... ถัดไป »