ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
สอบถามและจองค่ายหว้ากอ

อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้าฯเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการครั้งที่7/2562
อบรมการจัดการขยะต้นทางตามแนวทางมิติใหม่ชุมชนไทยไร้ถัง ให้ ทต.ทะเลทรัพย์ จ.ชุมพร
กิจกรรมนักสืบชายหาด-นักสืบไมโครพลาสติกให้ค่ายเยาวชนมัคคุเทศก์คนรักทะเล
พิธีวางพานพุ่ม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562
พิธีวางพานพุ่มเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2562
พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์และสามเณร ถวายเป็นพระราชกุศล
พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
การประชุมคณะกรรมการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562 ครั้งที่ 2/2562
งานสัมมนาลูกค้ารายใหญ่ ประจำปี 2562 จัดขึ้นโดยการฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA)
การประชุมส่วนอำนวยการ ครั้งที่ 7/2562
อุทยานฯ หว้ากอ ต้อนรับคณะจากกลุ่มวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมสำหรับครอบครัวภายในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ สู่การพัฒนาชีวิตและสังคม
อวท.จัดกิจกรรม robot แสนสนุกตามโครงการหว้ากอสัญจร ON SCIENCE ให้แก่น้องๆนักเรียนโรงเรียนด่านสิงขร
อวท. เข้าร่วมอบรมโครงการสัมมนาลดการใช้พลังงานในภาครัฐ
หวก้ากอได้ปฏิบัติงานจิตอาสา กลุ่มที่ 2
บุคลากรและจิตอาสาสังกัดอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการจิตอาสา
อวท.จัดกิจกรรม robot แสนสนุกตามโครงการหว้ากอสัญจร ON SCIENCE ให้แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35
อวท.จัดการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการขยะตามหลักมิติใหม่ชุมชนไทยไร้ถัง
หว้ากอเข้าร่วมการอบรมหลักสูตร "การบริหารจัดการตามหลักการมิติใหม่ชุมชนไทยไร้ถัง
« ก่อนหน้านี้ 1 2 3 4 5 6 ... ถัดไป »