ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :

ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจาก กศน.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด
ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับนักศึกษา กศน. ระดับพื้นที่เพื่อหาตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันในระดับประเทศ
บรรยายพิเศษเรื่องการจัดงานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติบรรยายพิเศษเรื่องการจัดงานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ในการประชุมหอการค้าจังหวัดประจวบฯ
การประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายนิทรรศการและกิจกรรม การจัดงานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ครบรอบ 150 ปี
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์สำหรับนักศึกษา กศน. ระดับพื้นที่ ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าประจำวัน
การประชุมการดำเนินงานขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก(Thailand Riviera)
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2561
การอบรมเชิงปฏิบัติการและการฝึกซ้อมแผนการหนีไฟ ระงับเหตุเพลิงไหม้ ปี 2561
การประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 6/2561
การประชุมชี้แจงรายละเอียดแนวทางการบริหารจัดการขยะในสถานศึกษา
การประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด
หว้ากอต้อนรับสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนากลยุทธ์เขียนข่าวเล่างาน “สื่อสารองค์กร กศน.”
จัดการอบรมการทำโครงงานในรูปแบบ STEM Education
ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายนิทรรศการและกิจกรรม(คณะย่อย)
ประชุมคณะอนุกรรมการจัดกิจกรรมเมืองพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย
การประชุมเมืองตะลุยแดนวิทยาศาสตร์ รับ 150 ปี หว้ากอ
16 มิถุนายน วันคล้ายวันสถาปนาอุทยานฯ หว้ากอ
หว้ากอจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว
« ก่อนหน้านี้ 1 2 3 4 5 6 7 ... ถัดไป »