ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :
สอบถามและจองค่ายหว้ากอ

อวท.รับบริจาคปลาคาร์ฟ จากคุณจิรธ์วุฒิ วัฒโน จำนวน 42 ตัว
กศน. อ.เมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เข้าศึกษาการแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ
อวท.เข้าร่วมในพิธีแสดงความอาลัยต่อการถึงแก่อสัญกรรม ของพลเอก เปรม ติณสูลานนท์
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
อวท.จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2562
ผอ.อวท.ให้การต้อนรับคณะองค์การบริหารส่วนตำบลพราน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
อวท.ร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินมาตรฐานสำนักงานไร้ถังขยะ ระดับจังหวัด ปี 2562
หว้ากอร่วมแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ กลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
อุทยานฯ หว้ากอ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการประชุมสายสัมพันธ์
หว้ากอเข้าร่วมกิจกรรม Green School Camp: ค่ายนวัตกรรมห้องเรียนสีเขียวสู่โรงเรียนสีเขียวยั่งยืน รุ่นที่ 7
การอบรมสะเต็มศึกษาทางไกล ตามโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ 2562
หว้ากอเข้าร่วมการประชุมสภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลคลองวาฬ
การประชุมนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย
พิธีพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ผอ.อวท.ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย
พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ผอ.อวท.ร่วมกิจกรรมการจัดการขยะ ภายในงานกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ2562
หว้ากอให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการขยะตามหลักมิติใหม่ชุมชนไทยไร้ถัง
หว้ากอประดับพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 10
อุทยานฯ หว้ากอเข้าร่วมกิจกรรม "คืนปูม้าสู่ทะเลไทย"
« ก่อนหน้านี้ 1 2 3 4 5 6 7 ... ถัดไป »