สอบถามและจองค่ายหว้ากอ

เกณฑ์การประกวดการแข่งขัน Scicence Show งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560
ระเบียบการแข่งขันดวลจุดโทษงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560
การแข่งขันยิงจรวดขวดน้ำงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560
การแข่งขันเกมส์ 24 งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาิต ประจำปี 2560
ประกวดวาดภาพ
ประชาสัมพันธ์งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์สำหรับลานกิจกรรมดูดาว
โครงการจ้างเหมาจัดแสดงแสง สี เสียง และกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 149 ปี สุริยุปราคาเต็มดวง ณ บ้านหว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ประกาศการจัดเก็บค่าจัดกิจกรรมการศึกษาและศึกษาฐานการเรียนรู้
อัตราประกาศจัดเก็บเงินรายได้สถานศึกษา กิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ฯ หลักสูตร 3 วัน 2 คืน
การเปิดเผยราคากลางและจ้างเหมาปรับปรุงนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ
การเปิดเผยราคากลางและจ้างเหมาซ่อมแซมโครงหลังคาและฝ้าอาคารหอพักชาย ค่ายหว้ากอ 1
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเกษตร
ประกาศ การจ้างก่อสร้างที่กางเต็นท์ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ประกาศ การจ้างก่อสร้างลานจัดกิจกรรม อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ประกาศ การจ้างก่อสร้างห้องสุขา - ห้องอาบน้ำ ชายและหญิง อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
การจ้างก่อสร้างศาลาที่พัก (เชลเตอร์) อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ประกาศจ้างก่อสร้างระบบปะปาไฟฟ้า อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ประกาศอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง บัญชีประเมินราคากลาง การขายทอดตลาด ครั้งที่ 1/2560
การสอบราคาซื้อวัสดุและครุภัณฑ์สำหรับลานจัดกิจกรรมดูดาวอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 2 รายการ
Star Party ชมดาวและเดือน “ดาวพฤหัสบดีใกล้โลก 2560” Jupiter Opposition 2017
ประกาศอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง การขายทอดตลาด ครั้งที่ 1/2560
โครงการจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในและภายนอกอาคารฟากฟ้า หว้ากอ และ อาคารหอดูดาว/หน่วยงานเจ้าของโครงการ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานจ้างเหมา (พนักงานบริการ)
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงและเพิ่มเติมนิทรรศการฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอทเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 1 แห่ง ด้วยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-BIDDING)
รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงานพนักงานบริการ(จ้างเหมาบริการ)ประจำปีงบประมาณ 2560
ประกาศ เรื่องการตกลงราคาจ้างก่อสร้างลานจอดรถ(รสบัส)ภายในอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประกวดราคาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว ประจำปีงบประมาณ 2560
« ก่อนหน้านี้ 1 2 3 4 5 ... ถัดไป »