แนะนำอุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
รายการบีโฟร์ยู ช่อง PSI พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ