โรงเรียนบ้านหนองเกด ชมปลา ณ หว้ากอ
ค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม @ WAGHOR
ค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม @ WAGHOR
อวจ. เข้ารับการอบรมบุคลากรเพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล ภายใต้โครงการศูนย์ดิจิทัลชุมชน
ศพด. เทศบาลตำบลบางสะพานน้อย ชมปลา ณ หว้ากอ
อวจ. เข้าร่วมประชุมการจัดกิจกรรมเทศบาลตำบลคลองวาฬ
กิจกรรมการเรียนรู้ตามอัธยาศัยด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล
หว้ากอครึกครื้น คณะเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ ณ หว้ากอ
วันหยุดเที่ยวหว้ากอ....ครึกครื้น
เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ในวันที่ 13-14 กรกฎาคม พ.ศ.2567 ณ วัดกุยบุรี อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วันหยุดเที่ยวหว้ากอ....ครึกครื้น
เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ในวันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2567 ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โรงเรียนบ้านเขาบ่อ เยี่ยมชมหว้ากอ
อวจ. ประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) นักศึกษา สกร. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม @ WAGHOR
กิจกรรมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ "ด้านสิ่งแวดล้อม" สำหรับนักศึกษา สกร. ระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
อวจ. ร่วมงานรัฐพิธีวันที่ระลึกคล้ายวันสวรรคต “สมเด็จพระนารายณ์มหาราช”
อวจ. ประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) มัธยมศึกษาตอนต้น ระดับพื้นที่
อวจ. ให้การต้อนรับคณะเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ ณ หว้ากอ
ผลการตัดสิน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษา สกร. ระดับพื้นที่ “ด้านการใช้และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าเพื่อชีวิตและสังคม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
1 2 3 4 ... ถัดไป »