ตรวจสอบการจองค่ายวิทยาศาสตร์/
ค่าใช้จ่าย
 เดือน : ปี :

ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายนิทรรศการและกิจกรรม(คณะย่อย)
16 มิถุนายน วันคล้ายวันสถาปนาอุทยานฯ หว้ากอ
หว้ากอจัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแพรกตะคร้อ
หว้ากอจัดประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2561
หว้ากอร่วมเปิดงานวันทะเลโลก ปล่อยพันธุ์เต่าตนุ และพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่ท้องทะเลอ่าวประจวบฯ
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนบ้านหนองมะค่า
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้โรงเรียนบ้านช้างเผือก
ประชุมคณะอนุกรรมการจัดงานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรสุริยุปราคา ณ หว้ากอ ครอบรอบ 150 ปี
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนบ้านหนองเสือ
กิจกรรมวันทะเลโลก 8 มิถุนายน 2561
อวท. จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนบ้านหนองน้ำกลัด
ขอเชิญสมัครเข้าร่วมกิจกรรม DAY CAMP
สนับสนุนแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โรงเรียนบ้านเนินพยอม
“รักษ์โลก เลิกพลาสติก”
5 มิถุนายน วันสิ่งแวดล้อมโลก
โครงการอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์เบื้องต้น
กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ
การไฟฟ้า (PEA) เยี่ยมเยือน อวท.
1 2 3 4 ... ถัดไป »