ทำไม ? นกต้องอพยพ    
แม้นกจะมีความสำคัญต่อธรรมชาติและสร้างคุณประโยช์แก่มนุษย์มากเพียงใด แต่สถานการณ์ของนกทุกวันนี้กลับตกอยู่ในสภาวะน่าวิตกอย่างยิ่ง เพราะไม่เพียงนกต้องประสบกับความยากลำบากในการดำรงชีวิต ให้อยู่รอดในธรรมชาติ นกจำนวนมากยังต้องตายลงไปด้วยฝีมือของมนุษย์ การล่าและการทำลายถิ่นอาศัย ทำให้นกลดจำนวนลงอย่างรวดเร็ว และมีหลายชนิดอยู่ในภาวะเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ไปในไม่ช้านี้

     
การล่า และการจับนก

          การล่าเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้นกหลายล้านตัวตายลงทุกปี ทั้งการล่าเพื่อเป็นอาหารและความต้องการผลิตผลจากนก การค้านกก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่คุกคามนก นกที่ค้าขายกันในตลาดเป็นเพียงส่วนน้อยที่เหลือรอดมาภายหลังจากการจับ ส่วนใหญ่ตายไประหว่างการจับและการขนส่ง อีกส่วนตายในกรงเลี้ยง การเลิกนำนกมาเลี้ยงหรือบริโภครวมทั้งหยุดการซื้อนกมาปล่อย จะช่วยอนุรักษ์นกได้อย่างมาก เพราะตราบใดที่มีการเลี้ยงหรือซื้อขายนก นกในธรรมชาติก็ต้องถูกจับมาขายมากขึ้น นกจำนวนมากต้องตายลงระหว่างการดักจับ

      การทำลายถิ่นอาศัย

          การทำลายถิ่นอาศัย โดยการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติ เพื่อการพัฒนาในรูปแบบต่างๆ ส่งผลให้พื้นที่หากินของนกลดลง อาหารขาดแคลน นกต้องแก่งแย่งกันหากินมากขึ้น จนเป็นเหตุให้นกบางส่วนต้องตาย ที่เหลือก็ไม่อาจขยายพันธุ์ได้มากเพราะมีปัจจัยในการดำรงชีวิตจำกัด ขาดแคลนสถานที่สร้างรังวางไข่ และอาหารสำหรับเลี้ยงลูกนก นอกจากนี้มลพิษในสภาพแวดล้อม เช่น สารพิษและน้ำเสียที่เกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ ก็กำลังส่งผลต่อการสูญพันธุ์ของนกด้วยเช่นกัน การทำลายป่าเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้นกสูญพันธุ์

      ร่วมอนุรักษ์นก

          ทุกคนสามารถช่วยกันอนุรักษ์นกได้ โดยเริ่มจากการกระทำใกล้ตัว เช่น จัดบ้านของเราให้เป็นแหล่งอาศัยที่อบอุ่นและปลอดภัยสำหรับนก โดยปลูกต้นไม้ที่เป็นอาหารนก เช่น ตะขบ ไทร มะแว้ง ตำรึง หากมีบริเวณจำกัดก็ใช้วิธีวางกล้วยหรือมะละกอไว้ให้นกที่กินผลไม้ วางเมล็ดพืชใส่ถาดไว้ให้นกกระจอกหรือนกกระติ๊ด หนอนสำหรับนกกางเขน ทุกเช้าวางอ่างน้ำไว้ให้นกอาบเล่นหรือดื่มกิน การสร้างรังเทียมก็เป็นการช่วยขยายพันธุ์นก โดยใช้รังที่มีความแข็งแรงและกันน้ำได้ การเข้าร่วมกิจกรรมกับกลุ่มองค์กรเพื่อการอนุรักษ์นก เป็นการรวมพลังเพื่อช่วยสนับสนุนและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับนก และการอนุรักษ์ออกไปในวงกว้าง อันจะทำให้การอนุรักษ์นกมีความเข้มแข็งและมั่นคง จนกระทั่งสามารถช่วยผลักดันให้มีการออกกฏหมายเพื่อปกป้อง คุ้มครองนกและแหล่งอาศัยได้ในที่สุด