สอบถามและจองค่ายหว้ากอ

ทัศนศึกษาชมปลาและดาราศาสตร์
คณะเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ ณ หว้ากอ
หว้ากอครึกครื้น คณะเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ ณ หว้ากอ
ค่ายวิทย์ฯ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 64
ทัศนศึกษาชมปลาและดาราศาสตร์
คณะเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ ณ หว้ากอ
อวจ. ร่วมเป็นวิทยากรโครงการคัดแยกขยะ แบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ 2567
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ หว้ากอ
ค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม @ WAGHOR
เลือกประธานกรรมการส่งเสริมและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา ณ หว้ากอ
สุดสัปดาห์ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ หว้ากอ
หว้ากอครึกครื้น คณะเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ ณ หว้ากอ
พัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำรับครู สกร.
ค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม @ WAGHOR
นักเรียนฝึกประสบการณ์ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย ศึกษาเรียนรู้ ณ พื้นที่พระราชทาน 6 ไร่
ประชุมคณะกรรมการออกข้อสอบและดำเนินการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2567
ประชุมจ้างเหมาบริการ ประจำเดือนมีนาคม
สกร.อำเภอสุขสำราญ จ.ระนอง เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ ณ หว้ากอ
ค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม @ Waghor
Phuket Aquarium ศึกษาดูงาน ณ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำหว้ากอ
« ก่อนหน้านี้ 1 2 3 4 5 ... ถัดไป »