สอบถามและจองค่ายหว้ากอ

หว้ากอครึกครื้น คณะเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ ณ หว้ากอ
ประชุมประจำเดือนครั้งที่ 3 / 2567
โรงเรียน อบจ.อุตรดิตถ์ เยี่ยมชมหว้ากอ
อวจ. เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร เพื่อป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
อวจ. เข้าร่วมประชุมการพัฒนางาน เพื่อประกอบการจัดทำแผนอัตรากำลัง ของกลุ่มศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
อวจ. ร่วมพิธีถวายภัตตาหารและเครื่องเขียนพระราชทาน ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ค่ายวิทย์ฯ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม
อวจ. ร่วมพิธีถวายภัตตาหารและเครื่องเขียนพระราชทาน ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ร่วมจัดนิทรรศการ งานเปิดบ้านวิชาการ ตลาดนัดแห่งการเรียนรู้ โรงเรียนบ้านทางหวาย ประจำปีการศึกษา 2566
คณะเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ ณ หว้ากอ
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ หว้ากอ
อวจ.ร่วมพิธีถวายภัตตาหารและเครื่องเขียน พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แด่พระภิกษุ สามเณร ในการสอบบาลีสนามหลวง ครั้งที่ 1 ครั้งหลัง ปี พ.ศ. 2567
Open House โรงเรียนด่านสิงขร
คณะเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ ณ หว้ากอ
อวจ. เข้าร่วมอบรมและสัมมนาหลักสูตร การบริหารความเสี่ยงในการจัดทำ TOR และราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อป้องกันความรับผิดทางวินัยและละเมิดของเจ้าหน้าที่ รุ่นที่ 2
วันหยุดครึกครื้น คณะเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ ณ หว้ากอ
ค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม @ Waghor
ทัศนศึกษา ณ หว้ากอ
ต้อนรับคณะสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
พฤหัสบดีครึกครื้น คณะเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ ณ หว้ากอ
« ก่อนหน้านี้ 1 2 3 4 5 6 ... ถัดไป »